Firemní portrét: Miloslava Bešztekurová, marketingová mana