Pokud se rozhodnete nechat se portrétovat od fotografa, pravděpodobně automaticky budete očekávat, že portrétování bude probíhat ve fotografickém ateliéru. Pravdou ale je, že ateliér nemusí být nutně vždy tou pravou volbou. Zda bude fotografování probíhat ve fotoateliéru nebo v přirozeném prostředí, tedy exteriéru či interiéru, záleží na tom, jakého cíle a efektu budete chtít svým portrétem dosáhnout. Jak ateliér, tak přirozené prostředí mají své výhody a nevýhody, na které se blíže podíváme, abyste byli schopni poznat, která volba bude ta pravá.

Ateliér – jen vy a světlo

Pro každého, kdo se poprvé dostane do fotografického ateliéru, je ohromující ta spousta techniky a světel kolem. Někdo si může připadat jako filmová hvězda, jiný spíše jako u lékaře na vyšetření rentgenem. Množství různé techniky, zábleskové světla, softboxy, fotografické deštníky, stativy dává fotografovi nepřeberné možnosti, jak váš portrét nasvítit. V závislosti na vašich představách, požadavcích i na tom, pro koho bude portrét určen, fotograf použije vhodné svícení. Jiné svícení bude použito pro manažerský reprezentativní portrét a jiné pro sportovce či umělce. Pokud se již před focením dohodnete na vyznění portrétu, může si fotograf světla nastavit již před vaším příchodem a zkrátit tak čas, který budete muset v ateliéru strávit.

Ve fotoateliéru se obvykle používají různě barevná pozadí od neutrální bílé, šedé a černé, přes různě barevné, až po pozadí se vzory či látková pozadí. Jednolité pozadí umožní, aby veškerá pozornost na výsledné fotografii byla věnována portrétovanému.

V ateliéru budete mít na focení klid a nikdo kromě fotografa či případně ještě vizážistky vás nebude pozorovat. Protože fotografům záleží, aby výraz portrétovaného byl co nejpřirozenější, bude se snažit, aby při focení panovala uvolněná atmosféra. Je dobré si najít fotografa, který vám bude sympatický a jeho styl focení blízký. Pokud vám bude fotograf nesympatický, pravděpodobně se to projeví i na výsledném portrétu.

Ateliérové focení je vhodné, pokud chcete, aby výsledný portrét prezentoval jen vaši podobu bez jakýchkoliv jiných doplňujících prvků. V poslední době pro potřeby internetových prezentací je časté vyřezávání portrétu či celých postav. V tomto případě je na místě focení v ateliéru na bílé pozadí.

Přirozené prostředí – interiér a exteriér

Přirozené prostředí nabízí mnoho možností, jak rozehrát vztahy mezi vámi a okolním světem, který bude na fotografii také zachycený. Takto lze velmi dobře rozvinout, co chcete portrétem říci. Portrét může ilustrovat vaše povolání  – ordinace v případě lékaře, pekárna u pekaře, vaše zájmy a podobně.

Ať se jedná o portrét v exteriéru či interiéru, fotograf bude muset pracovat s přirozeným světlem, sluncem či umělým osvětlením. Nicméně obvykle si ještě vypomůže dalšími fotografickými světly či odraznými deskami. V žádném případě neplatí, že by portrét v přirozeném prostředí měl být kvalitou a technicky horší než ateliérový. Je na fotografovi, aby vás i prostředí vykreslil v tom nejlepším světle – doslova i v přeneseném významu.

Zásadní rozdíl mezi focením venku a v interiéru je nutnost počítat s proměnlivostí počasí. I když se může zdát, že se jedná o banalitu, počasí zásadně ovlivňuje plánování focení i vyznění portrétu. V exteriéru také musíte počítat s okolojdoucími, kteří budou zvědaví, co se děje a kdo se fotí. Pokud by vám tyto pohledy byly nepříjemné, je dobré se focení v exteriéru či ve veřejných prostorách vyhnout či vyhledat méně frekventovaná místa.

Při focení v interiéru, který má vztah k vám či k vaší činnosti, bude fotograf usilovat nasvícením, rámováním a dalšími prostředky podtrhnout, co je kromě vás důležité. Může se jednat o to, co vytváříte nebo co vás ve vašem povolání vystihuje, a tak se u překladatele beletrie objeví v pozadí knihy, u lékaře ordinace s diplomy na stěnách a u keramičky její ateliér s pecí.

Foto portrét keramičky v ateliéru

Portrét keramičky Terezy Tsukahary-Symon v jejím ateliéru.

Ať se již rozhodnete pro portrét v ateliéru, exteriéru či interiéru, rozhodnutí by se mělo řídit tím, jaký je váš cíl a co chcete pomocí portrétu sdělit. V rozhodování vám může pomoct můj předchozí článek Dobrý portrét prodává, kde jsem se věnoval reprezentativním portrétům pro nezávislé profesionály a živnostníky a mimo jiné rozebíral kroky při tvorbě vhodného portrétu.