Reportážní fotografie zachycující různé události a akce jako konference, festivaly, koncerty či firemní akce mají obvykle dvojí využití. Jednak pro podání zprávy o tom, jak událost proběhla a jednak v případě opakujících se akcí pro propagaci dalšího pokračování či ročníku. V obou případech je fotoreportáž přímým a rychlým sdělením o samotné akci, které vám může pomoct přilákat (ale také odradit) nové návštěvníky. I když se fotoreportáž zdá být snadným fotografickým žánrem, kdy stačí přijít na akci a fotit, není tomu tak. Pro vznik kvalitní fotoreportáže, která vám pomůže přitáhnout zájem, je důležité nejen samotné focení akce kvalitním fotografem ale i příprava a následné zpracování snímků.

Zadání – Čím důkladnější, tím lepší fotoreportáž

Důkladné a správné zadání reportáže fotografovi je podmínkou pro vznik fotoreportáže, se kterou budete spokojeni. Ať již osobně, telefonicky nebo emailem je důležité probrat předem několik bodů. Od těch samozřejmých vztahujících se k samotné akci:

 • Název akce, která se bude fotit, a jméno organizátora. Fotograf si posléze může zjistit dodatečné informace, které mu pomůžou lépe se na fotografování připravit.
 • Termín a očekávaná délka akce.  Je dobré, aby fotograf byl na místě dříve a měl možnost si místo předem prohlédnout.
 • Místo akce. S upřesněním, kde všude se může fotograf pohybovat, aby nenarušil průběh akce.
 • Průběh akce. Pokud máte přesný harmonogram, je dobré fotografa s ním obeznámit.
 • Vhodné oblečení. Džíny a kšiltovka nepůsobí mezi obleky nejlépe.
 • Důležité osoby. Seznam osob, které jsou pro akci důležití a kteří nesmí na fotografiích chybět.
 • Co je pro vás důležité nafotit. Jeden z klíčových bodů. Je dobré, co nejjednodušeji a nejpřesněji popsat, co je důležité, aby fotograf zachytil. To, co se vám i všem, co se ve vašem oboru pohybují, jeví ihned jako důležité, nemusí být až tak jasné i pro fotografa.

Po otázky týkající se výsledné fotoreportáže:

 • Účel a použití reportáže. S ohledem na tyto body může fotograf lépe vybrat vhodný styl a přizpůsobit průběh focení i následné zpracovaní.
 • Médium pro výslednou reportáž. Odlišně se zpracovávají fotografie určené pro tisk a jinak pro web.
 • Termín pro předání zakázky. Zakázka může být předávána i po částech. Například nejprve několik fotek pro tiskovou zprávu v den akce a další fotografie příští den.
 • Forma předání. V případě elektronických fotografií se týká jak formátu souborů (JPG, TIFF apod.), tak celé zakázky (zabalené soubory ke stažení, DVD zaslané poštou nebo předané osobně). U vytištěných fotografií se musí dohodnout velikost, typ papíru apod.
 • Přibližný počet očekávaných fotografií. Zde je dobré pamatovat na to, že je lepší se soustředit na kvalitu než kvantitu. 200 fotografií z dvouhodinového večírku vám bude víceméně k ničemu, protože není možné pořídit takové množství smysluplných a kvalitních fotografií za tak krátkou dobu, ačkoliv fotograf jich nafotí možná i více než 200.
 • Cena. Fotoreportáže jsou obvykle honorované podle času focení s tím, že první hodina je obvykle dražší než další hodiny. I když se vám hodinová sazba může zdát vysoká, je zapotřebí si uvědomit, že v ceně je zahrnut nejen čas samotného focení, ale i čas pro předchozí přípravy a hlavně následné třídění a zpracování fotografií. Dvouhodinové focení reportáže tak často vydá za celý pracovní den. U celodenních nebo vícedenních akcí se honorář stanovuje individuálně.

Obecně platí, že cokoliv budete považovat za důležité pro výslednou fotoreportáž, je dobré zmínit již při zadávání zakázky. Zkušený reportážní fotograf bude mnoho věcí předjímat a vyptávat se tak, aby mohl svou práci odvést co nejkvalitněji.

Fotoreportáž pro Nadační fond Kolečko

Zakázka pro Nadační fond Kolečko zahrnovala nafocení předání daru Thomayerově fakultní nemocnici. Zadání proběhlo telefonicky poměrně narychlo den předem. Prohlédl jsem si fotografie z předchozích akcí, kde se obvykle předával peněžní dar. Nicméně na místě se ukázalo, že předávaným darem je karbonová podložka pro rentgen. Což jsem k mé smůle neúplně pochopil a i když je fotoreportáž jinak povedená, neobsahuje dostatečně dobrý detail samotné podložky. Od té doby se snažím získat co nejkonkrétnější popis toho, co se má fotit.
Více fotografií na blogu >

Focení  – V honbě za nejlepšími fotografiemi

Před samotnou akcí se snažím o ní získat doplňující informace od zadavatele nebo z internetu. Pokud již proběhlo focení předchozích akcí zadavatele, prostuduji si dostupné fotografie. Místo konání akce, pokud je to možné, si prohlédnu den předem nebo přijedu s dostatečným předstihem, abych provedl obhlídku a promyslel vhodné místa pro focení a seznámil se světelnou situací.

Když už samotná akce probíhá, není již moc času na nic jiného než na samotné focení. Pokud je zadání dostatečně prodiskutováno, fotograf ví, na co se má soustředit. Dobrá fotoreportáž obvykle obsahuje kombinaci záběrů popisující místo konání, celkovou atmosféru akce, zachycuje zúčastněné a detaily dokreslující akci.

Při fotografování by měl být fotograf neviditelný a svou přítomností samotnou akci ovlivňovat co nejméně. Nicméně jestliže vám na některém záběru velmi záleží, například na skupinovém portrétu zúčastněných či záběru z konkrétní chvíle, je dobré se fotografem domluvit, aby se ujal režie takového záběru.

Fotoreportáž ze srazu portálu Na volné noza

Každoročně se koná sraz nezávislých profesionálů sdružených kolem portálu Na volné noze.  Sraz se koná začátkem léta od pátku do neděle v krásném prostředí vinařského města Valtice. Akce, kterou jsem fotil v roce 2011 začínala posezením ve vinném sklepě. V sobotu byl na programu výlet po okolí, později neformální  prezentace z oblasti podnikání a marketingu. Den byl zakončen jazzovým koncertem. Akce je plná setkání s inspirativními lidmi a tak jsem se ji snažil i zachytit ve fotoreportáži.
Více fotografií na mém blogu, článku na portále Na volné noze. Všechny vybrané fotografie z akce pak na Facebooku Na volné noze.

Zpracování – Vyprávění příběhu

Po nafocení akce nadchází čas na třídění a zpracování nafocených fotografií. Každý fotograf postupuje odlišně, přístup při zpracování je závislý i na požadavcích zákazníka. Můj postup je takový, že nejprve vyřadím všechny nepovedené záběry. Z povedených fotografií vybírám ty, které dohromady utvoří příběh, který vypráví o dané akci. Pokud to zákazník vysloveně nevyžaduje, nikdy nepředávám všechny nafocené fotografie. Z mého pohledu se jedná o zakázku předanou v polovině realizace. U fotoreportáže považuji za důležitý právě editorský element výběru a organizace nafocených záběrů do smysluplné zprávy.

U fotoreportáží použitých pro propagaci je velmi důležité zpracování jednotlivých snímků a jejich stylová jednotnost. Proto u každého snímku dolaďuji barevné a světelné podání a provádím další úpravy.

Zakázka končí předáním zadavateli. V dnešní době obvykle v digitální podobě jako zazipovaný soubor. Na úplný závěr se ptám na zpětnou vazbu. Každá zakázka je jiná i požadavky každého klienta jsou rozdílné. Proto je důležité se dovědět, zda není něco v čem bych zákazníkovi mohl příště vyhovět lépe.

Reportáž z koncertu The Baker Suite

Fotoreportáž z letošního Bohemia Jazz Festu zachycuje koncert australského dua The Baker Suite. I v několika málo fotografiích lze vhodně podat atmosféru koncertu. Více fotografií na blogu >

Záměrně jsem nejvíce prostoru věnoval zadání zakázky fotoreportáže. Zaprvé, protože zadání zásadně ovlivňuje další kroky, tedy focení a zpracování fotografií. Zadruhé, protože to je to, čemu zadavatelé musí věnovat nejvíce péče. Pokud je vše dobře domluveno a focení proběhne bez výraznějších potíží (drobné neočekávané potíže se objeví vždy), pak máte vyhráno a můžete se těšit na kvalitní fotoreportáž, která vám pomůže při propagaci vaší akce či firmy.