I když si obvykle pod slovem marketing představíme jen reklamy a letáky, jedná se o oblast mnohem širší. Marketing v sobě obsahuje anglické slovo market – trh. Takže marketing = trhání, tedy snažit se utrhnout si co nejvíce. To je samozřejmě žert, i když svým způsobem pravdivý, protože marketing má za úkol vzbuzovat poptávku po produktech či službách. Marketing se děje na trhu a začíná pochopením toho, jak funguje náš trh a jaké místo na něm zaujmeme s naší nabídkou a jak o ní budeme hovořit. V následujících odstavcích nastíním několik pravidel jimiž se sám řídím jako fotograf.

Kdo jsou mí zákazníci aneb cílová skupina

Většina fotografů bude sebe a svou nabídku definovat přes žánr fotografie: portrétní fotografie, svatební fotografie apod. Což je v pořádku. Kromě toho je ale dobré či přímo nutné si ujasnit, komu tyto služby chci nabízet a být v tom co nejkonkrétnější. Portrétní fotografie rodin nebo manažerů nebo námořníků. A když rodin, tak jakých? Mladé rodiny s dětmi se smyslem pro humor. Čím přesnější představu o svých zákaznících budete mít, tím cíleněji a lépe je budete umět oslovit.

Jedna ze strategií v IT marketingu postupuje tak, že se snaží obsloužit jeden malý segment, kde chybí silná konkurence, co nejlépe a s co nejpřesnější nabídkou. A po té, co se stanete lídrem v tomto segmentu se může posunout dál a získat sousední segment. Výhodou je, že budete mít nabídku ušitou na míru určité, konkrétní cílové skupině. Už to vás odliší od většiny fotografů, protože většina jejich služeb je formulována velmi široce. Je možné si určit takových velmi konkrétních cílových skupin několik. Ne ale příliš, abyste byli schopni se jim všem odpovědně věnovat.

Cílová skupina?

Kdo z nich se stane vaším zákazníkem? Popište si svou cílovou skupinu co nejkonkrétněji.

Nabídka, plán a komunikace

Když už mám vybranou cílovou skupinu, řekněme výše zmíněné mladé rodiny s dětmi se smyslem pro humor, můžu se zamyslet, čím vším jim můžu posloužit. Obvykle jedné cílové skupině lze posloužit různými službami. Mladá rodina s dětmi může mít zájem o portréty dětí, o rodinné portréty, reportáže z narozenin apod. A to vše s trochou humoru a nadsázky, protože jsem je identifikoval tak, aby byli na stejné vlně jako já.

Protože vím koho budu oslovovat, lépe se mi budou tvořit marketingové materiály a formulovat sdělení. Všechny materiály by měly být jednotné, ať se jedná obsah, styl či vzhled. I když zpočátku má většina sklon si vše dělat sama, je lepší tam, kde naše schopnosti nejsou nejlepší, si najít profesionála. I když si webové stránky vytvářím sám a doufám, že na dobré úrovní, tak na tiskové materiály využívám služeb profesionálního grafika.

Své cílové skupiny mám napsané na papíře a přišpendlené na nástěnce, stále před sebou. Cokoliv chci udělat, tak musím mít určeno, koho tím chci oslovit. Je dobré nedělat věci chaoticky, ale mít plán. Často je vhodné si nejprve určit konkrétní cíl jako například získat o 10 procent zakázek měsíčně víc od rodin se smyslem pro humor. A pak hledat cesty, jak toho dosáhnout. I když ne vždy tak činím, mám alespoň plán, jak oslovovat více svých potenciálních zákazníků. K tomu je klíčové vědět, kde se mí zákazníci pohybují, ať se jedná o reálný nebo internetový svět. A být tam přítomen, být součástí toho světa.

I když v poslední době se klade důraz na internetový marketing, má zkušenost mi praví, že skupina zákazníků, které jsem získal přes internet, je stejně velká jako ta, která ke mne přišla na osobní doporučení někoho jiného. Proto je dobré nikdy nezanedbávat osobní kontakt a nebýt ponořen jen do webových stránek či Facebooku. Vaši přátelé a spokojení zákazníci pro vás můžou být těmi nejzarytějšími a nejkvalitnějšími obchodníky a marketéry.

Zajděte se zákazníkem na kávu

Neseďte stále u počítače. Zajděte si raději se zákazníkem nebo svými přáteli na kávu. Síťování je velmi mocný marketingový nástroj pro drobné podnikatele. (Na fotografii jsem já. Určitě probírám nějakou palčivou otázku s potenciálním zákazníkem. Foto: Aleksandra Stojanovik)

Být sám sebou, najít svůj styl

Cílová skupina, vaše nabídka i vy sami jsou spojené nádoby, které se neustále ovlivňují a vyvíjejí. I když jsem začal definicí cílové skupiny, stejně dobře lze začít od stylu a osobnosti fotografa. Obvykle se vlastně všechny tyto elementy definují téměř souběžně nebo alespoň jako jeden celek.

Váš jedinečný styl, který bude obrazem vás samých a vašeho vidění světa, bude vaší značkou, pro níž vás budou zákazníci vyhledávat. I když někdy mám sklon upřednostňovat snímky, které si myslím, že budou lépe přijaty, je to víceméně zvrácená logika. Protože mne jen vzdaluje od toho, kým chci být a tím i od lidí, kteří se mnou sdílejí můj pohled na svět – což jsou v podstatě mí zákazníci. Pravděpodobně pro ty, jejichž vlastní styl bude více souznít se současnými trendy, bude snazší nalézt zákazníky. Ale jen o tom to přece není.

Spící dítě

Asi tato fotografie nebude hitem jako by byla glamour fotografie nahé modelky. Ale v této fotce je více z mého prožívání života.

A to je všechno? A co dál?

A to je jako všechno? Jen takové obecné bláboly, žádné tipy na Facebookovou stránku, AdWords či Instagram? Ano, to je všechno. Cílové skupiny, nabídka a styl to jsou mé tři pilíře, na kterých neustále pracuji a od nichž se odvíjí vše ostatní. Jako další četbu můžu doporučit knihu kanadského fotografa Davida duChemina Visionmongers – Making a Life and Living in Photograhy. Kniha ale bohužel zatím není dostupná v češtině. Na českém webu je dostupno několik zdrojů věnujících se marketingu pro drobné podnikatele, do nichž spadají i fotografové. Na stránkách marketingové čarodějnice Magdalény Čevelové (její marketingová tajemství si můžete přečíst na fotografii na začátku totohoto článku) si lze vyžádat šablonu i vzor marketingového plánu. Už jeho samotné sepsání pomůže leccos si ujasnit. Obecně drobnému podnikání se dlouhodobě věnuje portál Na volné noze. To je tedy pro tuto chvíli opravdu všechno.