Vystudoval jsem polskou filologii, proto jsem si přál zahájit cyklus Překladatelé nestorkou překladu polské literatury. Helena Stachová k mé radosti s focením souhlasila a ukázalo se, že je velmi vstřícná a byla tak pro mne šťastným začátkem celého cyklu.

Helena Stachová (nar. 1931) je překladatelka z polštiny, maturovala (1950) na Francouzském gymnasiu v Praze, 1950–1955 studovala obor polština a čeština na FF UK. Od 1955 se věnuje překladatelské práci ve svobodném povolání. Překládá v širokém záběru klasickou i soudobou polskou prózu a divadelní tvorbu, jako překladatelka spolupracuje také s rozhlasem, televizí a filmem.

Významná kniha a autor pohledem překladatelky:
Witold Gombrowicz: Deník (a další jeho díla)
 
 

Překladatelka Helena Stachová

Překladatelka Helena Stachová

Překladatelka Helena Stachová