Další osobností do portrétního cyklu Překladatelé se stal Jiří Josek. Známé jsou jeho překlady her Williama Shakespeara, které vydává v dvojjazyčných edicích ve vlastním nakladatelství Romeo. Při návštěvě mne pan Josek překvapil ještě novým počinem, který podnikl se synem. Deskovou hrou Kmotrov.cz, zasazenou do žhavé české současnosti. Možná je nám dramatický svět Shakespearových her blíže více, než si myslíme. 

Jiří Josek (nar. 1950)  je překladatel anglo-americké literatury, redaktor, nakladatel a divadelní režisér. Vystudoval angličtinu a češtinu na FF UK. Působil jako redaktor v nakladatelství světové literatury Odeon, od roku 1991 působí na Ústavu translatologie FF UK. Roku 1999 založil nakladatelství Romeo, kde vydává své překlady Shakespearových her, ale i jiná díla klasické literatury v dvojjazyčných edicích. Překládá z angličtiny, zaměřuje se na moderní anglo-americkou prózu a poezii a na současné i klasické divadelní hry a muzikály.

Nejnovější překlad:
Robert Browning: Krysař z Hamelnu

Portrét překladatele Jiřího Joska

Portrét překladatele Jiřího Joska

Portrét překladatele Jiřího Joska