Za překladatelem Jiřím Našincem jsem se vydal do učeben FF UK ve Sweerts-Šporkově paláci, kde vyučuje. Prošel jsem dvě patra honosnými a prostornými barokními chodbami. Dostal jsem se k dřevěným dveřím. Za nimi bylo temnější a užší schodiště, které mne dovedlo až do prostor pod střechou. Vlastně krásnější prostředí pro focení do portrétního cyklu Překladatelé  si nemůžu představit. Zajímavé světlo, stěny zaplněné knihami, komorní atmosféra. 

Jiří Našinec (nar. 1950) po maturitě na pražské Českoslovanské akademii obchodní v Resslově ulici (1968) vystudoval francouzštinu a rumunštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté začal z těchto jazyků překládat do češtiny, stal se redaktorem v nakladatelství Odeon, kde v letech 1992–1993 zastával post šéfredaktora. Od roku 2001 přednáší na FF UK. Mezi překládané autory patří Mircea Eliade, Ion Dezideriu Sîrbu,  Eugène Ionesco a Norman Manea.

Klíčová kniha pohledem překladatele:
Petru Cimpoeşu: Simion Výtažník

Portrét překladatele Jiřího Našince

Portrét překladatele Jiřího Našince

Portrét překladatele Jiřího Našince

Portrét překladatele Jiřího Našince